ŚWIADOMOŚĆ RELIGIJNA
POLAKÓW

Weź udział w naszej ankiecie, odpowiadając
na 4 krótkie pytania
Czy wierzysz w istnienie nieba i piekła?
Tak – wierzę. O tym, czy trafimy do nieba lub piekła zadecyduje Bóg, na podstawie naszego życia na ziemi.
 
Nie – niebo i piekło zostały wymyślone.
 
Nie – istnieje tylko niebo, do którego trafią wszyscy.